سردتر ایران بازار قانون ماشین قانونی

سردتر: ایران بازار قانون ماشین قانونی شیشه دودی فصل گرما پلیس

گت بلاگز اخبار پزشکی داروی تازه ام اس امیدی جهت اصلاح بیماران ام اس پیشرفته

مطالعه‌ای بر روی یک داروی تازه جهت درمان موارد پیشرفته بیماری ام اس نشان می‌دهد این دارو می تواند پیشرفت بیماری را در کوتاه مدت به تأخیر بیندازد. اگرچه اثرات آن

داروی تازه ام اس امیدی جهت اصلاح بیماران ام اس پیشرفته

داروی تازه ام اس امیدی جهت اصلاح بیماران ام اس پیشرفته

عبارات مهم : آزمایش

مطالعه ای بر روی یک داروی تازه جهت درمان موارد پیشرفته بیماری ام اس نشان می دهد این دارو می تواند پیشرفت بیماری را در کوتاه مدت به تأخیر بیندازد. اگرچه اثرات آن کم است.

به گزارش ایسنا، در آزمایشی که بر روی ۱۳۲۷ نفر انجام شده است هست، تنها ۲۶ درصد از بیماران که داروی سپیونیمود را طی سه ماه مصرف کرده اند، از زیاد کردن میزان ناتوانی های جسمی ارزش خبر داده اند، درحالی که این آمار در بیمارانی که دیگر داروها را مصرف می کنند، ۳۲ درصد اعلام شده است است.

داروی تازه ام اس امیدی جهت اصلاح بیماران ام اس پیشرفته

یک متخصص بیماری ام اس با اشاره به اینکه هنوز درمان های جدیدی جهت این بیماری نیاز هست، اعلام کرد: در حال حاضر هیچ گونه دارویی جهت نوع پیشرفته ثانویه ام اس وجود ندارد.

تنها در انگلیس ۱۰۰ هزار مورد بیمار مبتلا به ام اس وجود دارد که بیماری در زیاد این افراد در سنین بین ۲۰ تا ۷۰ سالگی تشخیص داده شده است هست. در اکثر موارد این بیماری با نوع عودکننده- فروکش کننده شروع شده است و طی ۱۵ تا ۲۰ سال به نوع پیشرفته ثانویه توسعه می یابد.

مطالعه‌ای بر روی یک داروی تازه جهت درمان موارد پیشرفته بیماری ام اس نشان می‌دهد این دارو می تواند پیشرفت بیماری را در کوتاه مدت به تأخیر بیندازد. اگرچه اثرات آن

بیمارانی که در این آزمایش شرکت داشتند به طور میانگین ۱۷ سال به طور کلی از ام اس و ۴ سال از ام اس پیشرفته ثانویه زحمت می برده اند.

این آزمایش نشان داد بیمارانی که از این دارو استفاده می کرده اند ۲۱ درصد ناتوانی کمتری در قدم زدن و حرکات دست نسبت به بیمارانی که از دارونما استفاده می کرده اند، داشته اند.

به گفته مدیر تحقیقاتی انجمن ام اس انگلیس، این نتیجه های محققان را به نخستین درمان جهت افراد مبتلا به ام اس پیشرفته ثانویه نزدیک کرده و بسیار امیدبخش بوده است.

داروی تازه ام اس امیدی جهت اصلاح بیماران ام اس پیشرفته

به گزارش بی بی سی، با وجود اثرات قابل توجه این دارو، بعضی از محققان از آن جایی که اثرگذاری آن بین سه تا شش ماه وقت برده و به اندازه کافی نیست، آن را به عنوان درمانی موثر در ام اس پیشرفته ثانویه ندانسته و آزمایش های دیگری را جهت رسیدن به درمان های تازه مورد نیاز می دانند.

واژه های کلیدی: آزمایش | دارویی | درمانی | بیماری | درمان مو | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog