سردتر ایران بازار قانون ماشین قانونی

سردتر: ایران بازار قانون ماشین قانونی شیشه دودی فصل گرما پلیس

گت بلاگز اخبار پزشکی تشخیص انواع متفاوت سرطان با یک آزمایش خون

محققان در موسسه سرطان جان هاپکینز موفق به ارائه یک آزمایش خون شدند که توانایی تشخیص دامنه وسیعی از سرطان‌ها را دارد.

تشخیص انواع متفاوت سرطان با یک آزمایش خون

تشخیص انواع متفاوت سرطان با یک آزمایش خون

عبارات مهم : آزمایش

محققان در موسسه سرطان جان هاپکینز موفق به ارائه یک آزمایش خون شدند که توانایی تشخیص دامنه وسیعی از سرطان ها را دارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، آنها در این آزمایش با شناسایی جهش های دی .ان .ای سرطانی خاص با موفقیت توانستند نشانه های اولیه از سرطان های متفاوت را در نمونه های خون بیماران شناسایی کنند.

تشخیص انواع متفاوت سرطان با یک آزمایش خون

تحقیقات قبلی در شناسایی نشانه های دی .ان .ای جهش یافته جهت سرطان مبتنی بر بررسی تومورهای بیوپسی شده است از بیماران بود. جهش های ژنتیکی موجود در نمونه های تومور، به پزشکان نشانگرهای جامدی را نشان می داد که این نشانگرهای دی .ان .ای اغلب مختص همان بیمار بود و به طور گسترده ای در یک آزمایش خون قابل اجرا نبود.

ویکتور ولکولسکو، استاد انکولوژی در موسسه سرطان جان هاپکینز اظهار کرد: چالش بزرگ محققان توسعه آزمایش خونی بود که بتواند احتمال حضورسرطان را بدون دانستن اینکه جهش های ژنتیکی در تومور وجود دارند یا خیر، آینده نگری کند.

محققان در موسسه سرطان جان هاپکینز موفق به ارائه یک آزمایش خون شدند که توانایی تشخیص دامنه وسیعی از سرطان‌ها را دارد.

برای توسعه این آزمایش جدید، این تیم تحقیقاتی کار خود را با تمرکز بر 58 ژن که قبلا مشخص شده است بود که به طور گسترده ای با سرطان های خاص مرتبط هستند شروع کردند.

سپس نمونه خون 200 بیمار مبتلا به سرطان پستان، ریه، تخمدان و سرطان کولورکتال(سرطان روده بزرگ) را مورد بررسی قرار دادند.

محققان با استفاده از یک نوع توالی ژنتیکی به نام “targeted error correction sequencing”، توانستند جهش های دقیق در ژنهای نشانه را شناسایی کنند. این روش در تشخیص حضور سرطان در 62 درصد از بیماران با سرطانهای مرحله 1 یا 2 موفق بوده است.

تشخیص انواع متفاوت سرطان با یک آزمایش خون

آنها با استفاده از این روش با موفقیت توانستند وجود سرطان را در 62 بیماری که حتی مبتلا به سرطان های مرحله 1 و 2 بودند را شناسایی کنند.

این تکنیک در شناسایی سرطان های کولورکتال موفق بود و به درستی وجود سرطان در 35 نفر از 42 بیماری که قبلا مشخص شده است بود که به سرطان مبتلا هستند را تشخیص داد.

محققان در موسسه سرطان جان هاپکینز موفق به ارائه یک آزمایش خون شدند که توانایی تشخیص دامنه وسیعی از سرطان‌ها را دارد.

علاوه بر این محققان نمونه های خون 44 فرد سالم را نیز مورد بررسی قرار دادند و هیچ جهش ژنتیکی سرطانی را در آنها مشاهده نکردند.

این آزمایش در حال حاضر ارزان قیمت نبوده ولی پروفسور ولکولسکو نوید آن را داده است که به زودی مقرون به صرفه تر خواهد شد.

تشخیص انواع متفاوت سرطان با یک آزمایش خون

این پژوهش در مجله Science Translational Medicine انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: آزمایش | محققان | شناسایی | آزمایش خون | سرطان پستان | شناسایی سرطان | سرطان روده بزرگ | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog