سردتر ایران بازار قانون ماشین قانونی

سردتر: ایران بازار قانون ماشین قانونی شیشه دودی فصل گرما پلیس

گت بلاگز اخبار حوادث ١٠ را دور زد + کلاهبرداری که پلیس

پرداخت خلافی ماشین با کارت های بانکی بدون موجودی شگردی بود که یک تبهکار جهت سرکیسه کردن مردم و دور زدن پلیس +١٠ از آن استفاده می کرد. این جوان معتاد با استفاده

١٠ را دور زد + کلاهبرداری که پلیس

کلاهبرداری که پلیس +١٠ را دور زد

عبارات مهم : ماشین

پرداخت خلافی ماشین با کارت های بانکی بدون موجودی شگردی بود که یک تبهکار جهت سرکیسه کردن مردم و دور زدن پلیس +١٠ از آن استفاده می کرد. این جوان معتاد با استفاده از ضعف سیستم یکی از بانک های خصوصی، بااستفاده از کارت های هدیه بدون موجودی، اقدام به پرداخت جریمه شهروندان می کرد و با ارایه رسید پرداخت به مراکز مربوطه، خلافی آنها را صفر و مقداری از مبلغ خلافی را به عنوان حق الزحمه دریافت می کرد. درنهایت این سارق جوان به وسیله پلیس شناسایی و دستگیر شد.

١٠ را دور زد + کلاهبرداری که پلیس

او تاکنون به چندین و چند فقره کلاهبرداری با همین شگرد اعتراف کرده هست. خودش می گوید بی پولی و اعتیاد باعث شده است تا دست به کلاهبرداری بزند. آن چه در ادامه می خوانید گفت وگوی «شهروند» با این سارق جوان است:

چند سال داری؟

حدود ٣٥ سال.

پرداخت خلافی ماشین با کارت های بانکی بدون موجودی شگردی بود که یک تبهکار جهت سرکیسه کردن مردم و دور زدن پلیس +١٠ از آن استفاده می کرد. این جوان معتاد با استفاده

سابقه داری؟

نه. من تا قبل از این یکبار هم پایم به کلانتری نرسیده بود. هیچ سابقه ای ندارم.

به چه جرمی دستگیر شدی؟

این ها می گویند کلاهبرداری. ولی من این را قبول ندارم. من خلافی ماشین را صفر می کردم.

١٠ را دور زد + کلاهبرداری که پلیس

ولی درواقع پولی جهت این کار پرداخت نمی کردی؟

مراکز خلافی باید همه چیز را چک کنند. من به مشتری هایم تعهد داده بودم تا خلافی ماشین ها را صفر کنم، که این کار را هم می کردم.

پرداخت خلافی ماشین با کارت های بانکی بدون موجودی شگردی بود که یک تبهکار جهت سرکیسه کردن مردم و دور زدن پلیس +١٠ از آن استفاده می کرد. این جوان معتاد با استفاده

راجع به شگردی که با آن کلاهبرداری می کردی، زیاد توضیح می دهی؟

همانطور که گفتم من خلافی ماشین ها را پرداخت می کردم. من با کارت هدیه یکی از بانک ها به برابر دستگاه عابر بانک می رفتم و همه عملیات پرداخت خلافی را انجام می دادم. ولی چون کارت هدیه موجودی نداشت، برگه رسیدی که به من می داد در انتهایش نوشته شده است بود به علت عدم موجودی پرداخت نشد. ولی من این نوشته را از پای برگه ها پاره می کردم و باقی برگه را که حاوی مشخصات بود همراه برگه خلافی به پلیس +١٠ می دادم و خلافی آنها صفر می شد.

یعنی مراکز خلافی فقط به رسید عابربانک توجه می کردند؟

١٠ را دور زد + کلاهبرداری که پلیس

بله، آنها هنگامی که برگه دریافت می کردند، خلافی ماشین را صفر می کردند و من هم برگه عدم خلافی را به مشتری تحویل می دادم.

در ازای این کار چقدر از مشتری هایت پول می گرفتی؟

من ٥٠ درصد هزینه خلافی را جهت خودم بر می داشتم. این قراری بود که در همان تماس اول با مشتری مطرح می کردم. درواقع من خلافی ماشین ها رو نصف می کردم. البته جهت بعضی ها که وضع مالی خوبی نداشتند، یا از آنها خوشم می آمد، پول کمتری می گرفتم. چندباری هم دلم برایشان سوخت و رقم خیلی ناچیزی از آنها گرفتم. ولی روال کارم همان نصف کردن خلافی بود.

مشتری ها را چطور پیدا می کردی؟

آن ها با من تماس می گرفتند. پیدا کردن مشتری کار مشکل نبود، به موتوری هایی که در برابر مراکز خلافی بودند شماره داده و به آنها گفته بودم که من می توانم هر خلافی را با نصف قیمت پرداخت کنم. مشتری ها را آنها برایم پیدا می کردند و من خلافی هایشان را صفر می کردم. یعنی آنها به سراغ من می آمدند. خیلی از آنها فکر می کردند که من در راهنمایی و رانندگی آشنا یا پارتی دارم. ولی من فقط از خلاقیتم استفاده می کردم.

جهت چند نفر این کار را انجام دادی؟

درست یادم نیست ولی زنگ خور تلفنم خیلی اوج بود. بعضی از روزها واقعا حوصله نداشتم و تلفن ها را ردتماس می کردم. ولی روزهایی که پول مورد نیاز داشتم، همه تلفن ها را پیگیری می کردم.

اعتیاد داری؟

بله. همین اعتیاد من را به این جا رساند. من مدت زیادی است که اجبار به مصرف هستم. یکی از دلایل این کارم تهیه پول مواد بود. من وضع مالی خوبی هم نداشتم. بی پولی و اعتیاد من را وادار به این کار کرد.

خودت با این شگرد آشنا شدی یا از کسی یاد گرفتی؟

نه همش فکر خودم بود. همان طور که گفتم من بی پول شده است بودم ولی نمی خواستم دزدی کنم، تا این که با کارت هدیه یکی از دوستانم به عابربانک مراجعه کردم. کارت او خالی شده است بود، همانجا بود که پرداخت خلافی با کارت های هدیه به ذهنم رسید. جهت نخستین بار این شگرد را با خلافی ماشین دوستم انجام دادم و جواب داد.

آیا جهت پول درآوردن به دنبال شغل مناسبی نرفتی؟

من شغل خیلی خوبی داشتم با درآمد بسیار عالی. قبل از اعتیاد نمایندگی فروش ماشین در جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران را داشتم. در مدت کوتاهی وضع عوض کردن کرد. روز به روز اوضاع مالی ام بهتر می شد. واقعا پول پارو می کردم. هر روز هم کلی آدم به عنوان دوست دور من جمع می شدند. به آنها هم می رسیدم. کم کم دورهمی های شبانه شروع شد. هر شب یکجا دعوت بودم، چون پول داشتم کلی آدم دور و برم بود، از این دورهمی به آن پارتی، مسافرت پشت مسافرت.

آن وقت نمی فهمیدم که چه بلایی در انتظار من هست. کم کم در دورهمی های شبانه بامواد مخدر آشنا شدم، مصرف مواد شروع شد، اوایل تفننی بود، ولی کم کم مصرف موادم زیاد شد مثل همه معتادها. دیگر من معتاد شده است بودم، توان و حوصله سرکار رفتن را نداشتم، بعد از مدتی کارم را ترک کردم و پول هایی را هم که جمع کرده بودم، کم کم خرج شد. مدتی که گذشت دیدم ورشکسته شده است ام و پولی جهت خرید مواد ندارم جهت همین تصمیم گرفتم کلاهبرداری کنم.

واژه های کلیدی: ماشین | اعتیاد | کلاهبرداری | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog